登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

九曲店孫宝存的博客

始祖孙岳:达卫克让后裔九曲店支系 宽明后十五世

 
 
 

日志

 
 
关于我

九曲店孙氏乃宽明后十五世孙宝存在网易博客中的昵称。宝存系克让后二十世孙、贵后十八世孙、宽明后十五世孙。克让生童儿,童儿生贵,贵生增,增生鼎鼐,鼐生宽明。九曲店孙姓系鼐祖后人,与系鼎祖后人的广饶三岔孙氏同源同宗。与博山等处孙姓也只是稍远一点儿而已。曾用昵称:学习格瓦拉好榜样,格瓦拉,瓦格拉,QQ744498140等。

泰安发现民国34年茌家庄孙氏家谱 保存极其完整(图)  

2014-06-03 16:18:46|  分类: 孙氏渊源 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

来源:齐鲁网关键词:泰安 民国34年茌家庄孙氏家谱


[提要]记者近日几经周折,终于在泰城本族伯父70多岁的退休干部孙汉云手中,见到一部保存极其完整的民国34年(1945年)岱岳区化马湾乡茌家庄孙氏家谱。

3

2

1

7

5

9

8

6

泰安发现民国34年茌家庄孙氏家谱

    齐鲁网4月18日讯(泰山区台孙建华)记者近日几经周折,终于在泰城本族伯父70多岁的退休干部孙汉云手中,见到一部保存极其完整的民国34年(1945年)岱岳区化马湾乡茌家庄孙氏家谱。

    记者是位家谱研究酷爱者,早在孩提时就关注。听老辈传说,民国年间,记者的高祖孙嘉楫等10位族老创修家谱,并手抄4部家谱,供4支贤者收藏。

    如今,70年已过,中间家谱一直断续,记者想续谱,但苦于无老谱参考。近几年,记者苦苦寻找这4部老谱,但只找到因战火而残存的半部和一部复抄本,始终没见到完整的原件。

    记者最近听说居泰城的伯父孙汉云手中有一部其祖父传下来的老谱,上门拜访,但他对记者不熟,否认手中有老谱,记者连续几次登门缠磨,终被诚心打动,拿出老谱让记者一看。

    据茌家庄孙氏家谱载,始祖是北宋仁宗之师孙复,而孙复是兵圣孙武、三国大帝孙权之后。

    孙复是山西省临汾市尧都区刘村镇东宜村人,字明复,号泰山先生。北宋淳化3年(992年)生,嘉祐2年(1057年)卒,享年65岁。葬东平县梯门镇东瓦庄东南1000米处的山峪内。欧阳修作《泰山先生墓志铭》。

    景祐2年(1035年),孙复到泰山讲学,后建泰山书院。庆历2年(1042年),在范仲淹等人的举荐下,孙复出任国子监直讲、五品殿中丞等职。

     记者近20年来考证,茌家庄孙氏约元末明初,由岱岳区范镇岔河迁角峪镇埠上村;约明中叶,孙宗仁迁泰山区邱家店镇渐汶河村;清顺治16年(1659年)9月12日,孙吉人将其父孙克敬的坟茔由渐汶河西茔,迁到角峪镇苏家庄北茔,短暂居苏家庄或埠上村后,康熙年间定居茌家庄至今。

    约清朝乾隆年间,茌家庄孙氏有文化的老祖定下字辈:启维嘉传光,汉华法铭芳。振重连丹桂,庆兆继长江。大意是对后代寄予厚望,光宗耀祖,长江后浪推前浪的意思。记者是“华”字辈,现传到“芳”字辈。

    记者有幸看到范镇岔河康熙7年(1668年)石刻谱及乾隆46年(1781年)《泰山孙氏世系谱书》复印件或原件。

    与茌家庄孙氏家谱比较,记者发现老祖名讳有异。

    茌家庄孙氏家谱尊孙百原为始祖,2世孙智慧,3世失名,4世孙安。

     而康熙7年石刻谱(民国孙鸿臣抄)及乾隆46年《泰山孙氏世系谱书》载,孙安父亲孙世荣、祖父孙宗仁、曾祖孙潭……

    记者认为,茌家庄孙氏版家谱,孙百原生活明初,相距500余年,主要凭传说、零散资料修成。既然孙安父亲“失名”,不知道叫啥,还向上续,怎经得起推敲?怎经得起历史检验?

    康熙7年石刻谱、乾隆46年《泰山孙氏世系谱书》,以明英宗正统元年(1436年)创谱为据。创谱人孙朋恩、孙朋昌等公,与迁居渐汶河的孙宗仁同时代,最有发言权!康熙7年的石刻谱,以健在吉人公称呼上谱,当然可信!

     那么,孙百原是哪支?据康熙7年石刻谱载:“芳与百原祖一人是讳是字不知”。孙芳居角峪镇埠上村,是记者本支祖润公三弟腾公之后。古人有字、名、号等多名,况距今久远,不好辨别。

    记者带着问号,到埠上探寻。该村孙茂久等族人告诉记者,后人为孙百原立过谱碑,儿时见有“南迁沙沟,东迁长安”等刻载,没有迁茌家庄印象。文革时,与几位族人为保护谱碑,将其掩埋村南赵林机井道子两旁,谱碑至少有3间房长。

    既然认错祖宗,与岔河辈分也搞错。记者的族人都知,本支自续20辈,没用老家辈分,并从老辈口中相传,“汉”字辈相当“兆”字辈。记者考证,低一辈,“汉”字辈应同“积”字辈。

     乾隆46年《泰山孙氏世系谱书》世系:明、佑、同、扬、福、衍、盛、德、冉、朋、轩、进、伯、钦、洪、之、发、成、国、廷、毓、维、永、积……

     茌家庄孙氏世系:明、佑、茂、恒、润、先、德、佐、潭、宗、世、安、克、吉、钰、源、大、纶、启、维、嘉、传、光、汉……

    通过计算,“积”字辈24世,“汉”字辈也是24世,表明相同。

    记者细阅茌家庄孙氏迁始祖孙吉人的《苏家庄迁茔文》后,姑且封建迷信不说,对其家庭困难的情况下,借贷11两银子,为父亲孙克敬迁坟的举动敬佩不已。要知道,渐汶河村距苏家庄数十公里远,中间或有汶河水路之阻。

    同时,记者对《苏家庄迁茔文》有疑问。孙吉人在苏家庄迁茔文言:“余生于万历四十四年”;“顺治八年不逾月而双子并一女皆亡时余三十有八岁也”。

     万历44年是1616年,顺治8年是1651年,推算孙吉人双子并一女夭折时,应36虚岁,怎38虚岁?

    也许孙吉人文章有误,也许清代计算年龄与今有别,值得研究。

    茌家庄孙氏迁始祖孙吉人字天象,家谱载明崇祯入泮(考取秀才)、清顺治廪膳生(明清代享受补助的资深秀才)。

    孙吉人的长子孙钰即记者本支祖,《民国重修泰安县志》有其载,是岁进士(又称岁贡,清代府州县学每年从年深的廪生中挨次升贡。清府学一般每年1人,州学3年1人,县学2年1人,一正二陪。《聊斋志异》作者蒲松龄就是岁贡)。

    记者的这位孙钰祖先后娶了5个媳妇,一口气生了5个儿子。

    记者在家谱中发现,孙嘉玉、孙嘉珏、孙传谟、孙传诚、孙传乙、孙传九、孙光明、孙光廷、孙光禄、孙光珠、孙光玺等族人或迁东北,或迁它地。在此,其后人如看到文章,请与记者联系。记者的邮箱:sjh2004521@126.com

附:

苏家庄迁茔文

茌家庄孙氏迁始祖孙吉人作

择地而迁虽自古有之然非余意为之也余族祖居东埠庄不知何年祖汶本支者迁居汶河镇焉四世矣茔建于汶镇之西亦四世矣余兄弟两人以渺渺之躯与堂兄弟二三人者承先人之裔余兄犹未得嗣也余当三十有二岁时为生双子不深庆嗣传之有人乎阅至顺治八年不逾月而双子并一女皆亡时余三十有八岁也其命之不犹与余用是痛心疾首无所控告母解余曰汝氏世立晚子且每世丁不过六七数俗语云林即如斯汝何痴焉汝俟焉耳以母言考之余生于万历四十四年实当父之四十有八岁余兄生于万历四十年实当父之四十有四岁晚立之言信然也以余丁之难而母氏之言益敬于心而迁茔之志乃萌父已安土余不敢擅为也于是告之父告之祖因以祷之神而签告吉焉似乎冥冥与我矣而迁茔之志乃决虽然余寒士也会有知已之交李安止翁者素豁达仗义亦有迁茔之志闻章邱县长白山有文先生者知地理焉乃明时之执金吾也往请之余借安止之力与跋涉数旬择地于东埠之阳苏家庄之北为族四祖述武之地族大祖缵武者玉而成之乃受地价银六两永为茔卜云又谢文先生者费银五两皆出称贷余与兄不无竭蹶焉文先生茔卜云是地巽龙到头丁山癸向深用周尺六尺九寸下有五色俱备迨至顺治十有六年凿穴至二尺四寸有青土厚五寸又尺许有赤色土膏腴花样如锦茔卜之言果验也于九月十二日迁安吾父于斯神其妥矣后日者吾子孙辈其洁清自治而得福泽繁浩本支蕃延者此天之赐也祖之绩也非余功即间有种德不类而福泽支派不获昌隆者此己之为也命之值也亦非余过孙子勉诸

 

民国34年茌家庄孙氏家谱序

万物本乎天人本乎祖人之有祖犹树之有根水之有源故推木本水源之思余孙氏鼻祖自宋景祐时讳复字明复号泰山先生载在宋鉴自山西晋州即临汾县来河南京城应试少举进士不仕(不中)隐於泰山之阳构讲书堂与群弟子居之学《春秋》著《遵王发微》其门人之显者石守道孔道辅张明远李蕴刘牧祖无择姜潜庆历二年枢蜜(密)副使范仲淹资政殿学士富弼言其道德经术,宜在朝廷。召拜国子监直讲,累官至殿中丞。嘉祐二年病笃,枢蜜(密)使韩起(琦)言之天子选书吏给纸笔就其家得其书十五万言录之藏于秘阁七月二十四日寿终年六十有六岁祖在太学时为大理评事天子临幸赐银鱼绯衣常诏迩英阁讲诗及闻其丧恻然赐钱十万而公乡大夫士友太学之诸生相与吊哭赙治其丧於是以其年十月二十七日葬於郓州须城县即城西南古城卢泉乡之扈原三子尚幼官其长袭校书郎正字不知何年宦游青州随家焉居益都城东四十里正木店(郑母店)历五世六世祖讳百原明永乐年间回故里,迁泰安城东乡岔河庄又迁居埠上庄世系久远梓谱备悉族大蕃衍笔难书述以叙本支传后世焉

启维嘉传光汉华法铭芳振重连丹桂庆兆继长江

行辈以次相传庶免乱宗

 


 想爆料?请登录《阳光连线》(http://minsheng.iqilu.com/
  评论这张
 
阅读(123)| 评论(0)

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018